Program

07:00 - 08:00 prezence pro registrované závodníky
08:00 oficiální zahájení
08:15 zahájení střelby
16:00 ukončení závodu, vyhodnocení
16:30 předpokládané vyhlášení vítězů, losování hlavní ceny